Goede luchtkwaliteit is iets wat we allemaal zouden moeten hebben...

Bent u klaar voor een gezond (virusvrij) binnenklimaat

De Aeros sensor meet de exacte luchtkwaliteit

Uitgebreide productinformatie

De geavanceerde sensor bevat zeer hoogwaardige elektronica die real-time en op de seconde nauwkeurig de vijf belangrijkste parameters van het binnenklimaat weergeeft: temperatuur, relatieve vochtigheid, CO₂ (koolstofdioxide), TVOC (vluchtige organische stoffen) en fijnstof. De Aeros sensor levert een positieve bijdrage aan het realiseren van diverse gebouwnormen en verzamelde data kunnen ingezet worden voor verduurzaming en optimalisatie van het binnenklimaat.

Temperatuur

Een maat voor hoe warm of koud de lucht is. De ideale temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden

Vochtigheid

De verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen.
Een percentage tussen de 40%- 60% is ideaal. Een te hoge vochtigheid kan zorgen voor schimmelvorming.
Een te lage vochtigheid is ongunstig voor de conditie van slijmvliezen, ogen, neus en keel. Ook kan het leiden tot verminderde weerstand tegen infecties.

Fijnstof

Verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Het is onzichtbaar voor het blote oog.
Bijna alle menselijke activiteiten leveren fijnstof op, denk aan koken en auto rijden.
Hoe kleiner het deeltje is, des te schadelijker voor de gezondheid. Onder PM 1 (particulate matter) spreek je van ultrafijnstof.
Ultrafijnstof komt in de longen terecht en is extra schadelijk voor kinderen en volwassenen met longaandoeningen.
De standaarden van de WHO voor fijnstof zijn PM 10 en PM 2.5 en hebben een grenswaarde van respectievelijk 50 uq (micrometer ) m3 en 25 ug m3

Aeros app
CO₂

Koolstofdioxide(CO₂) is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Het CO₂ gehalte wordt uitgedrukt in PPM (parts per million).
Een teveel aan CO₂ verdringt de zuurstofopname in ons lichaam. Het gevolg is dat het lichaam overschakelt op een lager energieverbruik,
wat leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. Ideale concentratie CO₂ in de lucht is 400 tot 800 ppm en de grenswaarde is gesteld op 1200 ppm.

TVOC

Verzamelnaam voor een groep koolwaterstoffen die gemakkelijk verdampen.
Deze chemicaliën komen andere voor in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en verf.
Kortdurende blootstelling veroorzaakt irritatie van ogen en slijmvliezen.
Bij hoge concentraties zijn gezondheidseffecten op organen niet uit te sluiten.
Ideaal is een waarde onder 500 PPB (parts per billion).
Waarden boven 1000 PPB moet worden voorkomen.

“Het ideale binnenklimaat: het hoogste comfort in combinatie met de minst mogelijke vervuiling.”

Real-time inzicht in uw binnenklimaat

De gebruiksvriendelijke Aeros app

Via de gebruiksvriendelijke app, die geactiveerd wordt met een QR-code, krijgt u een overzicht van de huidige luchtkwaliteit.
Ook kunt u daarmee trends ontdekken, historische data inzien, apparatuur monitoren en onderhoud voorspellen.

Bij het bereiken van geadviseerde grenswaarden ontvangt u automatisch een melding.
Tevens ontvangt u belangrijke pushmeldingen indien u dit heeft ingesteld.