ActivePure® Technologie

Veilig, bewezen effectief en gecertificeerd

Het voordeel van ActivePure® Technologie.

ActivePure® Technologie is een exclusieve zuiveringsmethode die veel van de dagelijkse problemen met de kwaliteit van de binnenlucht, die we tegenwoordig ondervinden, kan oplossen.
De ActivePure® Technologie zuivert de lucht van stof en zwevende deeltjes, maar in tegenstelling tot filters gebruikt het een actieve technologie om een eigen foto katalytische hydrofiele coating van Nano vrij titaniumdioxide (oxidatiemiddelen) door de lucht en naar oppervlakken te sturen waar ze het meest nodig kunnen zijn. 
Traditionele passieve technologieën, zoals HEPA, maken gebruik van filters of elektrostatische systemen. Deze verwijderen schadelijke stoffen echter alleen op het moment dat die door de machine stromen. ActivePure® Technologie valt schadelijke stoffen in de lucht en op oppervlakken actief aan en elimineert ze bij contact.
ActivePure® Technologie maakt uitgebreid gebruik van processen die door de natuur worden gebruikt om de buitenomgeving te zuiveren:

    • Zonlicht – voor kiemdodend UV-licht
    • Bliksem – om geactiveerde zuurstof te produceren
    • Fotokatalyse – voor Hydro peroxiden en oxide-ionen
    • Wind – om deze eigenschappen in de omgeving te verdelen

ActivePure® Technologie onttrekt zuurstof en vochtigheid aan de lucht om een groot aantal krachtige oxidatiemiddelen te creëren.
Deze oxidatoren zijn bijzonder effectief in het vernietigen van bacteriën, vluchtige organische stoffen en andere schadelijke deeltjes in de omgeving. Omdat deze oxidatiemiddelen op zuurstof en waterstof zijn gebaseerd, zullen ze bij oxidatie weer in onschadelijke kooldioxide en waterdamp veranderen.
Er zijn geen schadelijke chemicaliën bij betrokken en er blijven geen chemicaliënresten achter.
En in tegenstelling tot andere technologieën is ActivePure®-technologie veilig te gebruiken in ruimtes waar mens en dier aanwezig zijn.
Deze ActivePure® Technologie werd gebruikt om het Pentagon schoon te maken na de tragedie van 9/11.

Hoe ActivePure® Technologie omgevingslucht zuivert.

Om oxide-ionen en krachtige oxidatiemiddelen te creëren, gebruikt de ActivePure® Technologie-cel een geavanceerde vorm van foto katalytisch proces dat bekend staat als straling katalytische ionisatie.
Deze gepatenteerde cel-technologie bevat kortgolvig UVC (ultraviolet C) kiemdodend licht als katalysator om te reageren met een geformuleerd titaniumdioxide en een gepatenteerd mengsel van overgangsmetalen die een honingraatmatrix bedekken.
Dit zorgt ervoor dat verontreinigingen die door de unit gaan, worden geïnactiveerd en onschadelijk worden gemaakt.

ActivePure technology

ActivePure Technology

De belangrijkste oxidatiemiddelen gemaakt door de ActivePure® Technologie zijn:

    • Waterstofperoxide (H2O2)
    • Superoxiden ()
    • hydroxiden (OH )

Waterstof peroxide

Een belangrijk oxidatiemiddel gecreëerd door de ActivePure® Technologie is waterstofperoxide (H2O2).
Deze organische verbinding is aantoonbaar effectief bij de bestrijding van verontreinigende stoffen binnenshuis, op zowel oppervlakken als in de lucht.
ActivePure® Technologie produceert waterstofperoxidemoleculen uit de zuurstof en vochtigheid die al in de lucht aanwezig zijn.
Deze moleculen worden vervolgens door de hele binnenruimte verdeeld en neutraliseren bacteriën en verontreinigende stoffen, ook op plaatsen die andere technologieën en filtersystemen niet kunnen bereiken.
Omdat waterstofperoxidemoleculen zowel positieve als negatieve ladingen hebben, worden ze aangetrokken door verontreinigende stoffen en verontreinigingen door het proces van elektrostatische aantrekking.
Deze worden vervolgens afgebroken tot zuurstof (O2) en waterdamp (H2O)
Waterstofperoxide is reukloos, kleurloos en veilig te gebruik in ruimten waar mens en dier aanwezig zijn.
Volgens OSHA, het Amerikaanse agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, wordt blootstelling aan één deel per miljoen (1,0 ppm) waterstofperoxide de hele dag als veilig beschouwd.
ActivePure® Technologie produceert met slechts 0,02 – 0,04 ppm een fractie van die hoeveelheid.

Superoxiden gemaakt door ultraviolet licht

Superoxiden zijn zuurstofmoleculen die ontstaan als waterstof (H) samengaat met ozon (O3) dat van nature in de lucht aanwezig is.
Naast de effecten van hydroxyden- en verdampte waterstofperoxide, wordt er ook een voordeel geleverd door de ultraviolette lichtbron. Voedselverwerkende bedrijven, ziekenhuizen, tandheelkundige en dokterspraktijken gebruiken UVC al vele jaren om milieuverontreiniging te beheersen.
ActivePure® Technologie zorgt voor het gunstige effect van het UVC-licht door lucht langs de UVC-lichtbron te laten circuleren.
Hoewel UVC-licht zeer succesvol is in het elimineren van bacteriën, virussen, schimmels en andere verontreinigingen, is het alleen effectief wanneer deze gedurende een voldoende lange tijd in direct contact staan met de lichtstralen.
De combinatie van UVC-lichtstralen, ozon wat al in de lucht aanwezig is, vochtigheid en een fotokatalysator zorgt voor superoxiden, een krachtige oxidator.
Deze is in staat om bacteriën, virussen, schimmels en andere verontreinigende stoffen elimineren.

Hydroxyden

ActivePure® Technologie creëert ook hydroxyden.
De hydroxyden (OH) zijn krachtige oxidatiemiddelen die veel luchtverontreinigingen neutraliseren zoals bacteriën en chemische geuren.
Hydroxide-ionen zijn dus bijzonder effectief bij het elimineren van geuren, bacteriën en andere verontreinigende stoffen. Deze worden omgezet in onschadelijke kooldioxide (CO2 ) en waterdamp (H2O). Het is hiermee volledig veilig voor mens, dier en planten die er aan worden blootgesteld.
Hydroxyden worden gevormd wanneer ultraviolet licht van specifieke golflengten in de aanwezigheid is van zuurstof, waterdamp en titaniumdioxide (TiO2.).
Zuurstofmoleculen worden opgesplitst in individuele zuurstofatomen die zich combineren met de waterstof in watermoleculen om hydroxyden te vormen.
Hydroxyden vallen verontreinigingen op koolstof- en waterstofbasis aan (wat de meeste verontreinigingen zijn) en zetten ze om in kooldioxide en / of water.

ActivePure® Technologie produceert geen Ozon

Ozon (O3) komt van nature voor in de lucht, maar kan ook door kunstmatige technologieën zoals ozon generatoren worden geproduceerd. Het is vastgesteld dat ozonniveaus hoger dan 0,05 ppm schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.  ActivePure® Technologie heeft bewezen dat het geen ozon produceert. Het kan zelfs  bijdragen aan een verlaging van het in de natuur voorkomende ozon, dit omdat het (veilige) superoxiden opwekt die schadelijke ziekteverwekkers elimineren

Gebruik in het Beyond by Aerus-proces

ActivePure® Technologie wordt gebruikt in drie stappen van het gepatenteerde 15-stappenproces waarvoor octrooi is aangevraagd en is opgenomen in de Beyond Guardian Air, het luchtzuiveringssysteem dat de kern vormt van de Beyond-oplossing dat continu werkt tijdens en na de installatie van Beyond by Aerus.

STAP 1 – De Beyond Guardian Air staat hoog aan voor de eerste zuivering van de kamer.
STAP 10 – Een intensieve zuivering van de omgeving vindt plaats wanneer de ActivePure®-technologie minimaal een uur continu draait.
STAP 14 – De Beyond Guardian Air is ingesteld op HEPA Silent-modus voor continue (24/7) zuivering door ActivePure® Technologie.

Kansas State University microbe-reductie op oppervlakken

microbe-reductie op oppervlakken

Testen door Kansas State University.
Resultaten kunnen variëren op basis van omgevingsomstandigheden.

Wetenschappelijke testen hebben het gebruik van ActivePure-technologie aangetoond om microbiële populaties op oppervlakken aanzienlijk te verminderen – inclusief maar niet beperkt tot Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Staphylococcus aureus, Candida albicans, methicillineresistent staphylococcus aureus (MRSA) en S. chartarum.
Veldresultaten kunnen variëren op basis van omgevingsomstandigheden.
Op basis van deze resultaten wordt geen claim ingediend met betrekking tot microbiële stoffen in de lucht.
Deze resultaten zijn niet geëvalueerd door de FDA.
Dit product is geen medisch apparaat dat bedoeld is om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.